Thuner Tagblatt, BAnd 114, Nummer 133, 11. Juni 1990